بررسی آینده شهرهای صنعتی در دوسالانه معماری ونیز

غرفه صربستان در هفدهمین دوسالانه معماری ونیز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بر ساکنان شهرک‌های صنعتی را بررسی می‌کند.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از هنرآنلاین، پاویون صربستان در هفدهمین دوسالانه معماری ونیز اثر گروهی از معماران و هنرمندان را با عنوان «کیلومتر 8» در منطقه جیاردینی ونیز به نمایش گذاشته است. این غرفه توسط شرکت «ام‌یو بی جی دی» یا «مدرن بلگراد» طراحی شده و ارتباط بین اقتصاد یک شهر و ساختار شهری آن را بررسی می‌کند.

غرفه صربستان به صورت موردی شهر بور در شرق صربستان تمرکز دارد که شغل اصلی مردم آن کار در معدن مس است. این پروژه نشان می‌دهد چگونه فعالیت‌های اقتصادی‌ ناشی از صنعت معدن در بور چارچوب‌های اجتماعی و اقتصادی شهر را شکل داده و از فرصت‌های توسعه جایگزین جلوگیری می‌کند.

هدف اصلی این غرفه نه تنها بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بر ساکنان شهرک‌های صنعتی است بلکه از معماران و برنامه‌ریزان می‌خواهد تا در مورد آینده دیگر شهرک‌های صنعتی تک کاربردی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند.

نام این نمایشگاه از نحوه قرارگیری ساکنین شهر بور و فاصله آن‌ها از معدن که به عنوان «صفر کیلومتر» تعریف شده، برگرفته شده است. «کیلومتر 8» به عنوان محیط شهری که فراتر از حضور صنعت معدن در آن جا ظهور کرده، در نظر گرفته می‌شود.

تیم طراحی غرفه صربستان زندگی روزمره شهر بور و کیلومترهای آن را مستند و کاوش می‌کنند. به عنوان مثال کیلومتر چهارم واحدهای مسکونی دربور، کیلومتر سوم برنامه ریزی فضایی، کیلومتر دوم فضاهای فرهنگی و کیلومتر اول صنعت را نشان می‌دهند.

این نمایشگاه با استفاده از آرشیوها و تحقیقات طراحی پژوهش-محور به دنبال ایجاد گفتگویی پیرامون وضعیت موجود و فرصت‌های در دسترس آتی است که در اختیار شهر بور و دیگر فضاهای شهری مشابه قرار دارد.

پاویون صربستان یک مدل مقیاس بزرگ از معدن که در مرز هفت کیلومتری قرار دارد، به نمایش گذاشته است. هریک از این موارد در ارتباط با موضوع خاص و مشخص مانند صنعت، برنامه‌ریزی شهری، فضاهای عمومی، استاندارد مسکن، فرهنگ زندگی روزمره، بوم‌شناسی و جمعیت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

logo-samandehi