مروری بر آثار ایرج اسکندری در گالری آرت سنتر باغ

نمایشگاهی از آثار ایرج اسكندری از روز جمعه 15 آذرماه ار ساعت ١٦ الی ٢١ در گالری آرت سنتر باغ برپا می شود.

در توضیحات این نمایشگاه به قلم "هادی راشد" آمده است:

نقاشی مدرن در ایران با دگرگونی نگرش به سنت، تولدی دیگر آغاز كرد. سنت هم‌چون چارچوبی از پیش نهاده، خلاقیت فردی را بر نمی‌تافت. تولد سوژهٔ خودفرمان، مستلزم گذار از انگارهٔ كلیتِ سنت، تمركززدایی از آن، نفی حاكمیت آن بر همهٔ جنبه‌های زیستِ هنری، و سرانجام درك سنت چونان گفتمان بود.

درك سنت هم‌چون گفتمان، نه تنها شیوهٔ شكل‌گیری، بل سازه‌های درونی آن را در ستیز با یك‌دیگر آشكار می‌كند. از این دیدگاه، سنت هم شكل‌دهنده است و هم شكل‌پذیر؛ هم سازنده است و هم دربردارندهٔ نیروی ویران‌گر.

سنت چونان گفتمان، هنگامی كه نیروی ویران‌گر خود را برای ساختی دوباره آزاد می‌كند، مجالی فراهم می‌آورد كه تجربه‌های فردی – برآمده از سنت‌های گوناگون – در نظمی دیگر از نو ساخت یابند، تا نوآوری در پیوند با ریشه‌ها، چهره گشاید.

دو رویهٔ نگرش به سنت، بازبستهٔ یك‌دیگرند. تولد نقاشی مدرن ایران تنها آن لحظه‌ای نبود كه نخستین هنرمند به شكستن سنت و دركی دگرگونه از آن دست یافت، بل این لحظه هنگامی فرا رسید كه نخستین بیننده، با آگاهی از كاركرد نیروهای شكل‌دهنده و شكل‌پذیرندهٔ سنت، در برابر پردهٔ نقاشی بازایستاد و دریافت كه: جور دیگر باید دید...

نمایشگاه مروری بر آثار ایرج اسکندری تا 26 آذرماه همه روزه از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۲۰:۳۰ دایر خواهد بود.

علاقمندان جهت بازدید می توانند به نشانی بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، پلاك ١٤٥، باغ انجمن خوشنویسان مراجعه نمایند.

logo-samandehi