اخبار

1399/12/3
پروژه ساماندهی مجموعه آثار هنری بانو زنده یاد منیژه میرعمادی- دکتر جمشید ناصری
از آنجایی که رابطه ای تعاملی بین فرهنگ و هنر وجود دارد و فعالیت های هنری نشان دهنده روشی برای بیان هستند که معمولاً توسط فرهنگ تحت تأثیر قرار می گیرند و به نوبه خود به تغییر فرهنگ جامعه کمک می کنند می توان از آثار هنری به عنوان اسناد تاریخی برای بازسازی و درک جامعه و فرهنگ گذشته و حال بهره جست و ضرورت نگهداری بهینه آنها را تأکید کرد و موظف ساخت چرا که شرایط فیزیکی اثر هنری مستقیماً بر ارزش آن اثر می گذارد.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 11178
logo-samandehi