احاطه بازدیدکنندگان توسط هاله ای از نور سفید

کارولینا هالاتک در آخرین اثر خود، چیدمانی فراگیر از حلقه نور را به نام هاله به تصویر کشید.

به گزارش گالری آنلاین، این پروژه که تا 30 سپتامبر 2019 در موزه هنری چنگدو A4 در چین به نمایش گذاشته شده بود، بر "وضوح، نور و فضای گسترده" تاکید داشت. این حلقه نورانی با هدف ایجاد تجربه ای شخصی و درونی، بینندگان را در نور سفید خالص احاطه می کند تا آنها را در یک محیط انتزاعی به تعمق وادارد.

نام و شکل این اثر به پدیده های نورانی نادر که در اطراف خورشید یا ماه دیده می شوند و در اثر واکنش متقابل نور و کریستال های یخ ایجاد می شود، اشاره می کند. در این نمایشگاه، هالاتک فضایی از جرم آسمانی برای بیننده اثر خلق می کند که خود بیننده محور اصلی آن است. همچنین مفاهیم دین و عبادت نیز در این اثر مستتر است.

چرا که ماهیت درونی این چیدمان خلق و ایجاد فضایی برای درون نگری و خود اندیشی است. در حقیقت هاله با انسان و نور درونی او در ارتباط است که هر فردی توانایی دستیابی به آن را دارد.

کارولینا هالاتک متولد لهستان، در لندن، برلین و ورشو تحصیل کرده است. این هنرمند با استفاده از نور به عنوان ابزار اصلی در کارهایش، فضایی ویژه و تجربی خلق می کند که از عناصر بصری، معماری و مجسمه سازی برخوردار است. از آنجایی که هالاتک اساسا کار خود را عامل اصلی برای تجربه می بیند، به خلق چیدمان هایی می پردازد که از ویژگی های قوی تجربی و فرا گیر برخوردار باشند. پروژه Halo، به عنوان بخشی از برنامه اقامت هنرمندان بین المللی ARIE A4، در موزه هنر ARIE A4واقع در چنگدو از 17 آگوست تا 30 سپتامبر 2019 به معرض نمایش گذاشته شد.

logo-samandehi