نگاهی بر آثار تصویر سازی Maria Del Mar Monty

در این مطلب نگاهی خواهیم داشت بر حرکت بر مزر واقعیت و خیال در آثار تصویرسازی Monty و شیوه کار این هنرمند.

به گزارش گالری آنلاین، هنرمند تصویرگر Maria Del Mar Monty در مورد آثار خود توضیح میدهد:

کار و حرفه من به مرور زمان مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است، کاری که در ابتدا به سبک فیگوراتیو نزدیک بود اکنون از تجزیه کل تصویر آغاز شده است. در کارهایم سعی می کنم تا با انتقال تصویر بر روی یک شبکه کاغذی طرز تفکر معمول و رایج از فتومونتاژ را زیر پا بگذارم.

در کارهایم فقط با یک برش مکانیکی بی نظیر، متوالی و ظریف روزنه هایی در طرح ها ایجاد می شود. روی هم قرار گرفتن این تصاویر، یک سردرگمی بصری بین هنر فیگوراتیو و انتزاعی یا به عبارت دیگر حقیقی و ظاهری ایجاد می کند. ایده و خلق مفاهیم جدید با تصاویری که قصد نشان دادن یا ندادن آن را داریم مشخص می شود. ما خالق هر روز واقعیت های ظاهری خود هستیم.

logo-samandehi