نظم هندسی رنگ و فرم در آثار Craven

خطوط هندسی طرحی های Craven از طریق دستکاری یک تصویر اصلی به آنچه که به نظر می رسد مجموعه ای از فرم ها و رنگهای درهم و بر هم است، نظم می دهند.

به گزارش گالری آنلاین،Benjamin Craven با کار حرفه ای در زمینه ی چاپ سیلک اسکرین و طراحی دیجیتال و همچنین با استفاده از تکنیک های مختلف، به شیوه متفاوت خود فعالبت میکند.

خطوط هندسی طرح از طریق دستکاری یک تصویر اصلی به آنچه که به نظر می رسد مجموعه ای از فرم ها و رنگهای درهم و بر هم است، نظم می دهند.
logo-samandehi