خانه ی لهستانی ساخته شده در دامنه ی کوه

دامنه کوه درWarmia در شمال لهستان میزبان خانه ای مدرن در این منطقه ای تاریخی شده است.


به گزارش گالری آنلاین، طراحی خانه نمایانگر تمایل مالکان آن بر داشتن خانه ای دور از انظار عموم است، که با چشم انداز اطرافش یکپارچه شود و با طبیعت نزدیکی ایجاد کند. شکل ساده ی سقف، با شیب 45 درجه، به ساختمان های روستایی سنتی که در سراسر لهستان پیدا می شود، اشاره دارد.

بخش زیرین خانه، دارای دیوارهای شیشه ای کف به سقف است که به چمنزار مشرف ممیشود.

این خانه به دو سطح تقسیم می شود، یک سطح حیاطی است که به دامنه ی کوه منتهی می گردد و سطح دیگر به بام سبز متصل می شود.

logo-samandehi