خانه ی twine آنتونی گیبون

پروژه ی خانه یtwine یک پروژه ی یادبود است که با ایجاد پیچش در بتن ایجاد شده است.

طراح معمار از سطح منحنی به گونه ای استفاده می کند که ریتم در آن قابل مشاهده است، این سطح بتنی از زمین بر آمده و در طول مسیر چرخش خود، فضاهای داخلی را ایجاد می کند. این فضاهای داخلی به عنوان فضای مسکونی در نظر گرفته شده است که دارای یک اتاق خواب و یک فضای آشپرخانه است. مابین این فضاهای داخلی یک فضای نشیمن خارجی فرورفته در زمین در نظر گرفته شده، که ساختار فوقانی منحنی بر بخشی از آن محاط شده است.

آنتونی گیبون، طراح معماری مکزیکی، با آخرین پروژه ی خود با عنوان خانه ی twine، به بررسی راهکار یافتن فرمی برای بتن به صورت مجسمه ای و تندیسی می پردازد که آن را در خانه موبیوس می توان مشاهده کرد. هندسه ی اثر از یک ساختار طبیعی تقلید می کند و همزمان با آن نرمی و حسی از یک حرکت سیال را نشان می دهد.

در حالی که پروژه ی twine آنتونی گیبون، توپوگرافی جدیدی از بافت ارگانیک اطراف را نشان می دهد، این پروژه قطع ارتباط فیزیکی اثر با چشم انداز خود را به نمایش می گذارد. با در نظر گرفتن بافتی که این ساختار مجسمه مانند در آن واقع می شود، گیبون یک سطح وسیعی تولید می کند که در کفسازی سنگی محیط اطراف پایان می یابد و تا تپه های دوردست گسترش می یابد. این زیبایی فاصله از طبیعت نشان می دهد که محیط طبیعی با معماری درگیر نشده اما این اثر باقی میماند که مورد تحسین قرار می گیرد.

logo-samandehi