دیدگاهی شاعرانه از معماری با شکوه Detroit


ثبت شکوه و عظمت بناهای در حال تخریب که در حال فراموشی هستند از اهداف Philip Jarmain در مجموعه عکس جدید وی است.


به گزارش گالری آنلاین، هنرمند عکاس Philip Jarmain دیدگاهی شاعرانه از معماری با شکوه و پیش از رکود Detroit با مجموعه تصاویر عکسبرداری شده با نام " american beauty " به نمایش می گذارد. تصاویر گرفته شده با به تصویر کشیدن انحطاط تاریخی از یک طرف و ویرانی شهر از طرف دیگر تخریب سریع و روزافزون بناهای اوایل قرن بیستم این شهر واقع در میانه غربی ایالت متحده را آشکار می کند.


این هنرمند با تأکید بر هندسه، تقارن و جزئیات نمای داخلی و خارجی، در توضیحات خود می گوید: "این آخرین تصاویر معماری در قالب بزرگ برای بسیاری از این ساختمان ها خواهد بود ." Philip Jarmain در طول دهه گذشته، این صحنه های فراموش نشدنی را به تصویر کشیده است که در سپتامبر 2020 در قالب کتاب جدید عکاسی معماری با عنوان " american beauty " منتشر خواهد شد.

این محل به خاطر نقشی که در عصر صنعتی کشور، به دلیل نوآوری و صنعتگری ایفا کرده، شناخته شده است.

زمانی که معماری detroit رقیبی برای معماری نیویورک، شیکاگو و پاریس شمرده می شد، رکود بزرگ دهه 1930 شاهد پایان غیر منتظره دوران باشکوه این شهر بود. قرن بیستم شاهد رکود دیگری بود که به فروپاشی این شهر شدت بخشید چرا که فضاهای باشکوه گذشته به ویرانه های معاصر مبدل شد. این عکاس هنرمند هم اکنون در حال جمع آوری کمک های مالی جهت گردآوری آثار خود در کنابی تحت عنوان "american beauty "، این معماری با شکوه و پیش از رکود detroit، است.


logo-samandehi