نگاهی به فضای بیرونی به هم پیوسته خانه niko

ایجاد ارتباط محیط داخلی و خارجی با ایجاد چشم انداز و تراس های درهم پیچیده توسط معمار روسی niko ارائه شده است.

به گزارش گالری آنلاین، این خانه از بیرون توسعه یافته است، خانه با فضای بیرونی بهم پیوسته، تداوم جریان متقابل چشم انداز به داخل ساختمان، و ساختمان به داخل منظره را حفظ کرده است و این امر، توسط یک سقف سبز تقویت شده است.

مناطق عملکردی در پروژه همزمان با تشکیل یک کل واحد ، مرزهای بین فضای بیرونی و فضای داخلی را مشخص می کنند.

logo-samandehi