طراحی کپسول اقیانوسی برای کمک به بازیابی اکوسیستم آبزیان

آسیب زباله های انسانی به محیط زیست دریایی موضوع طراحی پروژه en·cap·su·lat·ing بوده است.

به گزارش گالری آنلاین، پروژه en·cap·su·lat·ing توسط lucy zakharova و ted lu به منظور پاکسازی و بازیابی اکوسیستم آبزی، کاهش بحران آلودگی اقیانوس ها و پیکربندی اساسی تعامل انسان با اقیانوس و گونه های آن در اعماق مختلف اقیانوس پیشنهاد شده است.

طبق تحقیقات آنها طی سالهای گذشته، فعالیتهای انسانی تأثیر منفی بر اکوسیستم دریایی ایجاد کرده و آن را آلوده و نابود کرده است.

به دلیل مقدار زیادی پلاستیک که به اقیانوس ها نشت کرده است، تکه های زباله ایجاد شده است، به طور گسترده ای گسترش می یابد و آسیب زیادی به حیوانات آبزی و اکوسیستم وارد می کند.

تغییر باد و جهت جریانهای جهانی اقیانوس باعث می شود که این "جزایر" ساخته شده از پلاستیک در محیط آبزی مهاجرت کنند و به مکان های ختلف آسیب برساند.

لاک پشت های دریایی فکر می کنند که پلاستیک چتر دریایی است و آن را می خورند، در حالی که حیوانات دیگر در پلاستیک قرار میگیرند و در نهایت غرق شوند.

جلبکها آنطور که باید رشد نمی کنند و کل زنجیره غذایی از جمله انسان تحت تأثیر منفی قرار می گیرد.

logo-samandehi