مراقبه در سرگردانی

نگاهی به آثار Trevor Alexander

هنرمند Trevor Alexander، در زمینه فیلم، تبلیغات و عکاسی فعالیت دارد. او می گوید زمانیکه فیلمبرداری و تصویربرداری نمی کند، دوست دارد در خیابان ها مشغول عکسبرداری باشد.

به گزارش گالری آنلاین، عکاس جوان Trevor Alexander اعتقاد دارد خودش را شب هنگام در فضاهای شهریِ الهام گرفته از سینما و بطوری سرگردان کشف کرده.

او معتقد است یک نوع مراقبه در سرگردان شدن هر شخص وجود دارد، هرشخص در واقع یک ایده خلاقانه که کاملاً متعلق به خودش است را دنبال می کند که او این موضوع را در ترکیب با روند ویرایش دریافته است.

چیزی که این هنرمند عکاس در مورد عکاسی، به ویژه دیجیتال دوست دارد، این است که به شما امکان می دهد یک صحنه را همانطور که او می خواهد مشاهده کنید.

برای توانایی ثبت دقیق واقعیتها به همانصورت که در عکس است، چیزهایی باید گفته شود اما چیزی غیرقابل مقاومت است که می تواند احساسات درونی فرد را به جهان اطرافش نشان دهد.

منبع: trevortalexander / artupon

تهیه: بهاره زالیlogo-samandehi