نمایش بحران در محیط زیست اقیانوس

تورهای ماهیگیری پوسیده به مثابه هنر

اشیا در قاب، نمایانگر زندگی و فضای فردی هستند. زندگی درون یک قاب قرار می گیرد که ما آن را محیط تعریف می کنیم. استودیو SHINYOO با این تعریف، ارزش های جدیدی را به شبکه های تورهای پوسیده شده می افزاید.

به گزارش گالری آنلاین، استودیو شینیو با شرکت بازیافت تور ماهیگیری کره ای نتسپا همکاری کرده است تا ارزش های جدیدی به تورهای دور ریخته شده به اصطلاح «شبح» اضافه کند. در این پروژه که NET_WORK نامیده می شود، مجموعه ای از آثار هنری پیچیده، مبلمان و اشیاء تغییر کاربری داده اند. فرمهای ارگانیک به دست آمده، خزه های در حال رشد را به بینندگان یادآوری میکنند و بر خصوصیات زیست محیطی تأکید میکنند.

فرم های برگ مانند ساخته شده از تورهای ماهیگیری پوسیده شده

تورهای ماهیگیری دور انداخته شده جان بسیاری را در اقیانوس می گیرد. سالانه حدود 10 درصد از جانداران دریایی به دلیل وجود تور می میرند، در حالی که 46 درصد از زباله های بزرگ اقیانوس آرام از شبکه های ارواح (تور پوسیده) تشکیل شده است. حدود 640000 تن توری در سراسر جهان تولید می شود که 10 درصد از زباله های پلاستیکی دریایی را تشکیل می دهد.

در رابطه با این موضوع، استودیو شینیو تصمیم گرفت با NETSPA برای تغییر کاربری تورهای دور ریخته شده و ایجاد آثار هنری و مبلمان، همکاری کند. مجموعه NET_WORK شامل "آینه روح" با قاب ساخته شده از شبکه ارواح (تورهای پوسیده) است.

این مجموعه همچنین اشیاء چوبی متعددی را ارائه میکند که در فرمهای برگ مانند ساخته شده از تورهای ماهیگیری پیچیده شده اند. این اثر از چوب های دور ریخته شده موجود در اقیانوس بازسازی شده است. «ما معتقدیم که افراد، شرکت ها، سازمان ها و هنرمندانی که ارزش طراحی پایدار و مسائل زیست محیطی را به اشتراک می گذارند، از طریق کارهایی که با استفاده از تورهای ماهیگیری زباله استفاده می کنند، به طور ارگانیک به یکدیگر متصل خواهند شد.»

logo-samandehi