خانه های انتزاعی ساخت هوش مصنوعی

مهندس معمار Mathias Juul Frost مجموعهای از خانه های جذاب ایجاد شده توسط هوش مصنوعی را ارائه میکند که ماهیت معماری مسکونی مدرن را زیر سوال میبرد.

به گزارش گالری آنلاین، این پروژه با عنوان «خانه ای که به آن صبح بخیر می گویید و وقتی به خانه می آیید در آغوش‌تان می گیرید»، نظری است درباره سردی خانه های امروزی. طرحهای "فراست" با رد سختی این تودههای آجری و مستطیلی شکل با پنجرههای مربعی تکراری، خانه های انتزاعی پویا متشکل از فرمهای ارگانیک مجسمه سازی را متصور میشوند.

ماتیاس جوول فراست معماری یکنواخت را به چالش می کشد.

هر خانه در مجموعه های ماتیاس جول فراست که با هوش مصنوعی تولید میشود، دقیقاً مانند ساکنانش فردیت را بیان میکند. طراح اشاره میکند که چگونه با معماری مسکونی معمولی امروزی، «ما در همان جعبه ها مینشینیم و احتمالاً کم و بیش همان افکار را فکر میکنیم و کمابیش به نتایج یکسانی میرسیم». جوامع مسکونی معمولی اغلب شامل نماهای آجری تکراری و فرم های مستطیلی هستند که فاقد هر گونه کیفیت متمایز هستند. طراح پیشنهاد می کند که این یکنواختی به ساکنان سازه ها گسترش می یابد و افکار آنها را محدود می کند و فردیت آنها را سرکوب می کند.

با شکستن این عادت پیش پا افتاده، «خانه ای که به آن صبح بخیر می گویید و وقتی به خانه می آیید آن را در آغوش می گیرید» معماری گویاتری را متصور است. هر یک از خانه های این مجموعه منحصر به فرد هستند و با الهام از زیبایی شناسی مدرنیستی انتزاعی، فردیت را تشویق می کنند. Mathias Juul Frost Frost از هوش مصنوعی برای ارائه یک معماری مفهومی استفاده می کند که با ساختارهای جعبه مانند معمولی با منحنی های برجسته، ارگانیک و موج دار مخالفت می کند. خانه‌های منزوی فرم‌های نامتقارن متمایز را با نمای چوبی طبیعی و پالت رنگ گرم و جذاب به تصویر می‌کشند. طراح خاطرنشان می‌کند: «این پروژه از طریق «مسکن‌های» کوچک و عجیب و جذاب نشان می‌دهد که دوباره چگونه می‌توان به خانه‌ای صبح بخیر گفت و وقتی به خانه رسید آن را در آغوش گرفت.

logo-samandehi