بازدید مدیر کل سازمان جهانی منع سلاح‌های شیمیایی و سفیر ایران در لاهه، از نمایشگاه بوی بادام


نمایشگاه نقاشی بوی بادام در حاشیه کنفرانس منع سلاح های شیمیایی میزبان مدیر کل این سازمان و سفیر ایران در لاهه همراه با هیئت همراه شد.
به گزارش گالری آنلاین، اوزومجو، مدیر کل سازمان به همراه رئیس کنفرانس و دکتر جهانگیری، سفیر ایران در لاهه، دکتر دهقانی و هیئت همراه، از نمایشگاه بوی بادام در کشور هلند بازدید کردند و فاطمه عبدالله زاده مدیر گالری آنلاین همراه با الهه پوینده نماینده موزه صلح تهران در مورد اهداف این برنامه از جمله آگاه سازی جامعه نسبت به عواقب استفاده از سلاح های شیمیایی، حضور و استقبال گسترده هنرمندان از سراسر کشور ایران و برنامه های موزه صلح و گالری آنلاین توضیح دادند.
در این دیدار مدیر کل سازمان ضمن مثبت ارزیابی کردن چنین فعالیت هایی از سوی هنرمندان بیان کرد کشور ایران هنرمندان شایسته ای دارد.
دکتر جهانگیری نیز حضور هنرمندان را ارزشمند دانست و گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گالری آنلاین انجام دادند که در مطالب بعدی خواننده آن خواهید بود.


logo-samandehi