بابک اطمینانی در حاشیۀ برگزاری ششمین کارنمای پژوهشی:

تا پایان دوره ما حداقل دو کارنمای هفت و هشت نیز برگزار خواهند شد

این روزها نمایشگاه کارنمای پژوهشی، مختص اعضای بالای چهل سال انجمن هنرمندان نقاش در حال برگزاری ست. این کارنما ششمین کارنمای پژوهشی انجمن محسوب می‌شود و به همین مناسبت، خبرنگار گالری آنلاین با بابک اطمینانی، طراح «طرح جامع کارنماهای پژوهشی» و رابط هیئت مدیره در کمیته نمایشگاه ها، گفتگویی داشته است که در ادامه خواننده آن هستید.

اطمینانی در رابطه با چاپ کتاب مربوط به کارنماهای اعضای بالای چهل سال بیان کرد:

کتاب‌های این دوره از کارنماها نیز مانند دوره قبلی به چاپ خواهد رسید. ولی از آنجایی که انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن در کمتر از یک سال دیگر برگزار می شود، و با توجه به نامعلوم بودن سیاست‌های هیئت مدیره بعدی، و نیز با توجه به اینکه ما قصد داریم حتما به تعهدمان عمل کرده باشیم، تصمیم گرفته‌ایم که کتاب‌های کارنماهای بالای چهل سال را در یک مجلّد تجمیع نکنیم بلکه بصورت مجزا و به اسم هر کارنما منتشر کنیم. البته امیدوارم که برگزاری این کارنماها در دوره‌های بعد نیز ادامه داشته باشد.

این هنرمند، ضمن تاکید به اینکه هدف این کارنماها بیشتر فعالیت پژوهشی بوده و جنبه اقتصادی آن مورد نظر نبوده است، افزود:

هدف اصلی برگزاری این کارنماها —که حکم دوسالانه‌های داخلی انجمن را دارند— فروش نبوده و تاکنون هم شاهد فروش چشمگیری نبوده‌ایم (البته برای فروش آثار نیز برنامه‌ریزی و تلاش کرده‌ایم). هدف اصلی ما عبارت است از بسترسازی و ایجاد آرشیو، و پس از آن، ایجاد تعامل بیشتر بین اعضا با انجمن.

عضو هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران درباره اهداف این نمایشگاه‌ها در گفتگویی پیش از این اظهار داشته بود:

ارائه‌ی مداوم و منظمِ آثار دو سال اخیرِ اعضاء انجمن، ثبت، به‌روزآوری و بایگانیِ اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هنریِ تک‌تک اعضاء و بسترسازی برای پژوهش‌های تخصصی و آسیب‌شناسانه از مهمترین اهداف ماست. همچنین مرتبط کردن اعضاء انجمن به کیوریتورها، نمایش‌گردان‌ها، مدیران گالری‌ها و مجموعه‌داران و بسترسازی برای اتصال اعضاء انجمن به فضاهای هنری در خارج‌ از کشور از دیگر اهداف است. ضمن آنکه تمرین، تشویق و ترویج روابط حرفه‌ای، برقراری ضوابط و تشکیل یک تیم کارآمد، منسجم و ساختارمندِ اجرایی در این شش کارنما مدنظر کمیته نمایشگاه‌ها بوده است.

هر بار حدوداً ۴۰ نقاش با بیش از ۲۵۰ اثر در این کارنماها حضور دارند. این کارنماها بصورت بی‌ینال‌هایی جاری و دوره‌ای به منظور ایجاد فرصتی برابر و بدون داوری، برای بهتر دیده‌شدن آثار اعضاء انجمن برنامه‌ریزی و طراحی شده است. هر هنرمند با حداقل ۵ اثر به انتخاب خودش و بصورت یک مجموعه در هر کارنما حضور می یابد.

وی توضیح می‌دهد که دسته‌بندی کارنماها صرفا به دو دستۀ زیر چهل سال و بالای چهل سال است و قرار نیست که رده‌بندی سنی آنها تغییر کند. همچنین، هنوز دربارۀ این موضوع که آیا آثار هنرمندان پیش‌کسوت که در قید حیات نیستند هم به نمایش گذاشته شوند یا خیر، تصمیمی گرفته نشده است.

اطمینانی تصریح می‌کند که تا قبل از اتمام دوره هیئت مدیره فعلی دو کارنمای هفت و هشت نیز در زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شوند. برگزاری مداوم و مستمرّ این اتفاق سبب شده که بسیاری از اعضا توجه‌شان به کارنماها جلب شود و تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت‌های انجمن پیدا کنند.

اطمینانی در ادامه دربارۀ برنامه انجمن در جهت برگزاری نمایشگاه های دیگر با توجه به ژانرهای مختلف نقاشی، همچون نمایشگاه"دورنما از نمای نزدیک" که به ژانر طبیعت پرداخته بود، توضیح داد:

فعالیتی آغاز شده و امیدورام که ادامه یابد، یعنی نمایشگاه‌هایی برگزار شوند که کیوریتور داشته باشند. برای این کار لازم است متقاضیان پروپوزال ارائه دهند تا بررسی شود. ما به موازات برگزاری این کارنماها در حال تشکیل آرشیوی از آثار شرکت‌کنندگان در کارنماها هستیم که آن را در اختیار کیوریتورها نیز قرار می‌دهیم تا آنها بتوانند از طریق این آرشیو آثار اعضای انجمن را انتخاب کنند.

در پایان نیز بابک اطمینانی با اشاره به اینکه کمتر از یک سال تا پایان دورۀ مسئولیت هیئت مدیرۀ انجمن مانده، اظهار می‌کند:

امیدوارم که هیئت مدیره بعدی بتواند به خوبی از مجاری و فرصت‌های جدیدی که در این دوره ایجاد شده استفاده کند و دامنه حرکتِ فعالیت‌های فعلی انجمن را گسترش دهد.

مطالب مرتبط با کارنماهای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران:


logo-samandehi