روایت سوسن اتحاد از کارنماهای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران

سوسن اتحاد هنرمند نقاش و عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران است که آثارش در آخرین کارنمای پژوهشی به نمایش در آمد. وی در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین ضمن مثبت ارزیابی کردن برگزاری دوره های متوالی کارنماهای پژهشی افزود:

از این جهت که تمام اعضای انجمن گزینش شده هستند بسیار عالیست که فعالیت های انها به نمایش در می آید. این فرصت برای هنرمندان جوانتر اهمیت ویژه ای دارد، چرا که آثاشان در کنار کارهای اساتید و بزرگان این حوزه دیده میشود.

چنانچه بتوان ارتباطات و امکاناتی جهت فروش بیشتر آثار ، معرفی هنرمندان عضو و تقویت بعد اقتصادی نمایشگاه های انجمن ایجاد کرد این فرایند میتواند با قوت بیشری پیش رود.

5 اثر از مجموعه عروسک های این هنرمند در این مجموعه قرار دارد. وی در مورد این مجموعه توضیح داد:

مجموعه عروسک ها در اسفند 96 به نمایش در امد و بازخوردهای خوبی به همراه داشت. در این مجموعه که از چند سال قبل شروع شد از عروسک های دخترم استفاده کردم و در عین اینکه کارها داری فضای شاد رنگی هستند به بیان درونیات و احساسات انسانی پرداخته شده و توانستم به یک بیان شخصی در آنها برسم.

کارهای این مجموعه رنگ روغن روی بوم هستند و آخرین تابلوی این مجموعه به نام "و حالا شروع" در این کارنمای پژوهشی به نمایش درآمده است.

"و حالا شروع "

در استیتمنت آثار این هنرمند آمده است:

همیشه بود ،در کودکی هایم ،حتی قبل از آنکه من باشم .
آرام و صبور و ساکت در کنارم می نشست و حضورش چیزی از جنس آرامش و بودن را در من زنده میکرد.

حال درین مقطع زمان ،درین مقطع زن بودن و مادر بودن؛حضورش چیزی از جنس خرد و بازگشت به خودم بود،
.
به خودی که رنجور و نا آرام بود،اما او چون آینه ای در برابرم مرا به خود ارزشمند و خردمندم بازگرداند.
من و عروسک ها ،تجلی از سکون تا سیالیت است؛
تجلی خردی که خفته ،اما بیدار خواهد شد،بیدار شد.

logo-samandehi