روایت بدرالملوک صفایی از کارنماهای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران


بدرالملوک صفایی: در آثار من میتوان به نوعی، عرفان را دید. دیدگاهی که من به جهان هستی دارم. جهانی قانونمند که از چرخش به سکون و سکوت و تمرکز مى رسد ؛ و « عشق در مرکز و ذات این جهان است، یا درون آنی در مرکزش یا بیرون از آن، در حسرتش. به خودی خود دنیایی است عشق» ؛ و ارتباط انسان با جهان هستی به عنوان جزئی از یک کل واحد، در تقابل جبر و اختیار در چرخه هستی، برای رسیدن به تعادل؛ نه حاکمیت مطلق بر زندگی داری و نه در برابر زندگی درمانده . هر لحظه ناچاری به انتخاب بین حصار و پیله وابستگی ها و یا رهایی و همراه شدن با نظام هستی؛ و این آدم ها در کارهایم گاه تو خالی و مسخ ،گاه پیچیده در پیله و تارهایی که به دور خود تنیده اند. گاه در مرکزش یا بیرون از آن در حسرتش.
تکنیک کارهایم نیز میکس مدیا است.
بدرالملوک صفایی عضو کمیته رفاه انجمن هنرمندان نقاش ایران است و در رابطه با سابقه فعالیت هنری خود توضیح داد: ابتدا رشته ساختمان خواندم و بعد به دلیل علاقه به نقاشی دوباره به دانشگاه رفتم و در رشته نقاشی هم لیسانس گرفتم. سالها در مقاطع مختلف از کودکستان تا دانشگاه و نیز در آموزشگاه شخصی خودم نقاشی تدریس کردم. سوابق هنری زیادی دارم و در نمایشگاه های زیادی شرکت کرده ام.

وی در ارزیابی کارنماها اظهار داشت: به نظر من کارنما حرکت بسیار خوبی است، برای اینکه هر کدام از اعضا انجمن مى تواند بدون داوری و گزینش کارهایش را ارائه دهد. فرصتی عادلانه و بی طرفانه برای همه اعضا.

این هنرمند در ادامه اذعان داشت: فکر می کنم در این دوره حرکت های خیلی خوبی اتفاق افتاد. از جمله همین کارنماها و نیز سفرهای کمیته رفاهی انجمن با هدف منظره نگاری از دیدگاه رسانه های هنر معاصر و …
امیدوارم در دوره های بعد نیز این کارها توسعه و ادامه پیدا کند. امیدوارم انجمن بتواند از کمک های مالی و اسپانسر برخوردار باشد و بتواند با دست بازتر اهداف و برنامه های خود را در جهت حمایت از هنرمندان و ارتقاء هنر اجرا کند. و نیز به نظر من یکی از معضلات هنرمندان نقاش این است که اکثرا آتلیه و فضایی برای کار ندارند و امیدواریم روزی برسد که انجمن بتواند با همکاری ارگان هایی مثل شهرداری یا… مکانهایی در اختیار هنرمندان قرار بدهد که بتوانند با فراغ بال بیشتری به کار خود بپردازند و نیز فروش آثار هنرمندان جزو الویت ها قرار گیرد.


logo-samandehi