فرح سید ابولقاسم در گفتگو با گالری آنلاین:

یکدستی و انسجام کارنماهای انجمن هنرمندان نقاش، امکان کار پژوهشی را فراهم کرده است.

فرح سید ابولقاسم نقاش و هنرمند معاصر کشورمان که حضور در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی و دریافت جوایز بین المللی را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین، برگزاری نمایشگاه هایی با تفکیک سنی اعضای انجمن هنرمندان نقاش را تحت عنوان کارنماهای پژوهشی رویدادی موثر و منسجم در راستای انجام یک کار پژوهشی و مطالعاتی دانست و توضیح داد:

معتقد هستم با تفکیک سنی هنرمندان دیگر نیاز به داوری آثار دیده نمیشود چرا که شرایط و کیفیت دوره های سنی مختلف نسبت به تجربه هایی که دارند جدا سازی شده و این خود به خوبی در راستای یکدستی و انسجام یک نمایشگاه موثر بوده است.

تقابل هایی در برخی نمایشگاه های گروهی ایجاد میشود که به تضاد منجر میگردد و این تضادها نه تنها سازنده نیست بلکه بازدارنده است، و به جهت همین تفکیک سنی، چنین تضادهایی در کارنماها وجود ندارد.

ابولقاسم در پایان با تاکید بر اینکه هیئت مدیره انجمن متشکل از افراد دلسوز و هنرمند است بیان کرد همواره برای جلب رضایت اعضا تلاش شده و تا آنجا که سیاست ها و امکانات اجازه داده در راستای بهبود شرایط اقتصاد هنر برای هنرمندان قدم هایی برداشته اند.

مطالب مرتبط:

logo-samandehi