محمد رضا فیروزه ای در گفتگو با گالری آنلاین: کارنماها امکان شناسایی اعضای انجمن هنرمندان نقاش و برنامه ریزی برای آنها را فراهم میکند

محمد رضا فیروزه ای هنرمند نقاش معاصر و عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، دیدگاه خود را در مورد برگزاری کارنماهای پژوهشی از سوی انجمن چنین مطرح کرد:

کارنماهای پژوهشی که ویژه اعضای انجمن است ، از این لحاظ که به بررسی و آرشیو اطلاعات اعضا می پردازد اهمیت ویژه دارد. در واقع بررسی میشود کیفیت کارهای اعضا چگونه است؟ سبک کارها چطور است؟ موضوعات مورد علاقه اعضا چیست و حد و حدود کارها کجاست؟ و ...

فیروزه ای ضمن اینکه حُسن برگزای کارنماهای پژوهشی را نمایش چند کار از هر هنرمند عضو برشمرد، افزود:

همین مسئله که در این رویداد تمام اعضا امکان حضور دارند، کمک میکند، توانمندی، کیفیت و سبک کار تمام اعضا مشخص شود و اطلاعاتی در مورد اعضای انجمن در اختیار قرار میگیرد که در نتیجه انجمن میتواند با شناسایی آنها برای اعضا برنامه ریزی دقیق تری داشته باشد.

به عنوان مثال در مواردی که پیش می آید هنرمند معرفی کنیم ، میدانیم چند نفر اعضای انجمن به طور خاص منظره سازی میکنند، کار ابستره میکنند ، کار اکسپرسیو میکنند و ... .

این مقام مسئول در رابطه با مرتفع کردن نیاز های اعضای انجمن بیان کرد:

نیازهای اعضای انجمن بسته به سن و سطح کار حرفه ای که انجام میدهند، میتواند متنوع باشد، ولیکن در مورد خاص برگزاری نمایشگاه ها طبیعتاً هر هنرمند امکاناتی را برای خود فراهم میکند و تولید اثر میکند، سعی میکند نمایشگاهی بگذارد و کارهایش نقد شود و بفروش رود. اما بخشی از هنرمندان به صرف اینکه جوان یا شناخته شده نیستند گالری ها به آنها وقت نمیدهند و هر گالری برای خودش تیم خود را دارد .

به این صورت وقتی انجمن نمایشگاهی برای اعضا برگزار میکند به این افراد کمک میشود که به جامعه هنری معرفی شوند.

فیروزه ای در پایان راه حل تشویق هنرمندان برای مشارکت در فعالیت های انجمن را چنین توضیح داد:

اگر انجمن بتواند نمود بیرونی جذابی در حوزه تجسمی ترسیم کند و حضور فعالی در عرصه های صنفی داشته باشد همچنین حضور جدی در جنبه های اجتماعی بر عهده بگیرد ، هنرمندان بیشتری اعم از شناخته شده و نا شناخته را مایل به مشارکت در فعالیت های خود میکند.

مطالب مرتبط:

logo-samandehi