سیروس آقاخانی در گفتگو با گالری آنلاین؛ برگزاری کارنماها به جمع آوری اطلاعات دقیق از فعالیت اعضای انجمن به صورت کامل و یکپارچه کمک می نماید.

سیروس آقاخانی هنرمند معاصر و عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران در مراسم افتتاحیه کارنمای پژوهشی 5 در خصوص لزوم برگزاری نشست و گفتگو در کنار نمایشگاه های کارنما بیان کرد:

قاعدتا اگر بخواهیم که صرفا به برگزاری نمایشگاه بسنده کنیم، این کارنما هم هیچ فرقی با دیگر گالری‌هایی که به طور عادی برگزار می‌شود تفاوتی نخواهد داشت. این گفتگوها بخش مهمی از این رویداد را تشکیل داده‌اند و خود به چند بخش تقسیم می‌شوند؛ بخشی از آنهامربوط به انجمن است که تلاش می‌کند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند، بخش دیگر مربوط به ارتباطیست که مخاطب با هنرمند برقرار می‌کند و بخش آخر نیط گفتگوهایی هستند که در سطح کلان انجام می‌شوند و منجر به گرفتن تصمیمات راهبردی هستند.

فلسفۀ برگزاری نمایشگاه گروهی شکل‌گیری همین گفتمان‌ها، دستیابی به نتایج مفید و مرتفع کردن توقعات اعضای انجمن است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر، برنامه ریزی هیئت مدیره در راستای رفع نیازها و توقعات هنرمندان توضیح داد:

این بحث‌ها و اندیشیدن و چاره‌جویی برای این مسائل همیشه در انجمن مطرح بوده است. ما هم هیشه سعی کرده‌ایم که بتوانیم نیازهای اعضا را در حد توان برطرف کنیم و امیدواریم برگزاری این نمایشگاه گروهی هم بتواند در این زمینه کمک قابل توجهی به ما بکند.

در حال حاضر هیئت مدیره رسیدگی به چه موضوعی را در همین راستا ضروری‌تر می‌داند؟

با توجه به نبود اطلاعات دقیق از فعالیت اعضای انجمن به صورت کامل و یکپارچه، برگزاری چنین نمایشگاه هایی از آثار تمام اعضا و بدون انجام داوری این امکان را فراهم نموده است. البته انجمن با انتظارات فراوانی از سوی اعضا مواجه است و این درحالیست که نیروهای محدودی برای عملی کردن این انتظارات در دست دارد.

هنرمندان و اعضای انجمن چطور میتوانند به پیش برد بهتر برنامه ها کمک کنند؟

اعضا میتوانند فعالیتشان را در کمیته‌های مختلف انجمن بیشتر کنند و برای زنده ماندنِ انجمن در کنار هم تلاش کنیم. همچنین مارا در نمایشگاه‌ها تنهاا نگذارند. موضوع مهم دیگر اینست که اگر انتقادی هم دارند، آن را بیان کنند، البته به شرطی که سازنده باشد؛ زیرا انتقادهای کوبنده فقط از انرژی انجمن می‌کاهد و نتیجۀ مخرب دارد.

مطالب مرتبط:

logo-samandehi