امیدی در گفتگو با گالری‌آنلاین:کارنماهای پژوهشی به هرچه بیشتر معرفی شدنِ هنرمندان به یکدیگر، مردم و مجموعه‌داران کمک می‌کند

فریدون امیدی، هنرمند معاصر کشورمان در افتتاحیه پنجمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران ضمن تاکید بر تاثیر مثبت تفکیک سنی هنرمندان در نظم نمایشگاه بیان کرد:

به نظر من تقسیم‌بندی خوبی انجام شد. زیرا این‌بار نظم بیشتری را در فرایند برگزاری این نمایشگاه گروهی شاهد بودیم. در برخی نمایشگاه ها شاهد به هم ریختگی‌ها یی هستیم که خوشبختانه در این برنامه دیده نمیشود.

امیدی در ادامه افزود:

انجمن با برگزاری این کارنمای پژوهشی می‌تواند برای برخی از اعضا که فعالیت کمتری دارند و یا کمتر شناخته شده هستند، هماهنگی بیشتر و لینک‌های ارتباطی ایجاد کند تا بتوانند کارهای خود را بیشتر به معرض نمایش گذاشته و به فعالیت بیشتر ترغیب شوند. انجمن اعضای زیادی دارد که مردم آنها را نمی‌شناسند؛ و این کارنما به هرچه بیشتر معرفی شدنِ هنرمندان به یکدیگر، مردم و مجموعه‌دارها کمک می‌کند.

این هنرمند در رابطه با تاثیر فعالیت انجمن در پیش برد مسائل مربوط به اقصاد هنر توضیح داد:

انجمن در این حوزه تاحدودی تأثیرگذار بوده است؛ مثلا همین معرفی هنرمندان و انسجام بخشیدن به آثار آنها و شناساندن شان به گالری داران و کیوریتور ها تاثیر مثبتی دارد. همینکه بتواند هنرمندان را با منابع جریان‌های مالی لینک کند، عالیست.

مطالب مرتبط:

logo-samandehi