گزارش تصویری شماره 1 چهارمین کارنمای پژوهشی اعضای زیر چهل سال انجمن هنرمندان نقاش ایران

۱۷ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ خانه‌ هنرمندان ایران میزبان چهارمین کارنمای پژوهشی اعضای زیر چهل سال انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

به گزارش گالری آنلاین این نمایشگاه در طبقه اول خانه هنرمندان دایر است و ارایه آثار اعضای زیر چهل سال انجمن هنرمندان نقاش ایران با چهارمین کارنما به پایان می‌رسد و در بهار سال آینده، همراه با کارنمای پنجم، نمایش آثار اعضای بالای چهل سال انجمن آغاز خواهد شد.


logo-samandehi