گزارش تصویری هفتمین کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران در خانه هنرمندان ایران (بخش دوم)


انجمن هنرمندان نقاش ایران سال گذشته آثار اعضای خود را با تفکیک سنی در گروه های مختلف به نمایش گذاشت و تا پایان سال ۹۵ گروه سنی زیر چهل سال را به پایان رساند . اکنون در سال ۹۶ در ادامه نمایشگاه های "کارنمای پژوهشی" به آثار هنرمندان بالای چهل سال عضو خواهد پرداخت.

به گزارش گالری آنلاین، اولین دوره از این گروه سنی "کارنمای پژوهشی شماره ۵" بود که با حضور ۴۴ هنرمند از ۲۲ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۶ و دومین دوره "کارنمای پژوهشی ۶" نیز با حضور ٣٦ هنرمند با ۲۴۴ اثر ، ۱۹ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

اکنون آثار سومین گروه از هنرمندان بالای چهل سال در هفتمین کارنمای پژوهشی ١٣ تا ٢٧ بهمن ۹۶ در خانه هنرمندان افتتاح شده است و در کارنمای هفتم ٣٩ هنرمند با ۲۳۲ اثر حضور یافته اند.

logo-samandehi