مهدی علایی نژاد در حاشیه برگزاری هفتمین کارنمای پژوهشی اظهار داشت:

اعضا بدانند که انجمن متعلق به همه آنهاست


مهدی علایی نژادعضوانجمن نقاشان ایران وفعال کمیته نمایشگا ها .در گفتگو با خبرنگار گالری آنلاین درارتباط با هفتمین کارنمای پژوهشی اعضای بالای 40 سال از آثارش دراین نمایشگاه می گوید:

من با 5 اثر از آخرین کارهایم که در سال 96 انجام دادهام دراین کارنما شرکت دارم.

وی برگزاری کارنما هارا مثبت تلقی کرد و چون خود از اعضای کمیته نمایشگاها ست اظهار داشت:

کارنمای 1تا4 که مختص اعضای زیر چهل سال بود استقبال هنرمندان کم رنگ بود یعنی مشارکت 40 درصدی داشتند.اما کارنمای 5 ،6،و7 که به اعضای بالای 40سال اختصاص دارد، مشارکت 80 درصدی است و اکثرا خود داوطلب شرکت دراین رویداد هستند.

این یعنی برگزاری 7کارنما تاثیر مثبتی بر نوع نگاه اعضا داشته و بیشتر از قبل به برنامه های انجمن توجه میکنند در واقع اعتماد به انجمن و برنامه های انجمن بیشتر شده.

علایی نژاد درپایان افزد:

اعضا بدانند که انجمن متعلق به همه آنهاست با همدلی ومشارکت همه می توان برنامه های انجمن را عملی کرد وپیش برد.

logo-samandehi