روایت مینو اسعدی از کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران

مینو اسعدی هنرمند نقاش پیشکسوت در ارزیابی خود از کارنماهای پژوهشی ضمن بیان اینکه روزهای نمایشگاه کم است، به چگونگی دعوت از پیشکسوت ها با توجه به عدم آشنایی آنها به تکنولوژی های جدید تاکید کرد و در ادامه به عدم برگزاری بی‌ینال های هنری اشاره نمود.

این هنرمند در مورد چیدمان نمایشگاه های کارنما توضیح داد:

در مقوله چیدمان ها، میشد که قبلا افراد بی تجربه و نا آشنا آثار پیشکسوت ها را در جای بسیار نامناسب می آویختند. چیدمان ها فعلی انجمن بسیار عالی انجام میشود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد در مورد فروش آثار در نمایشگاه های انجمن می‌بایست به دنبال راه حل بود و تعدادی از نقاشان مهم پیشکسوت به دلیل عدم شرایط مناسب در سایه قرار گرفته اند و منزوی شده اند.

هنرمندان پیشکسوت نادیده گرفته میشوند و تمرکز بیش از حد روی نقاشان جوانی که فاقد سواد تئوری و عملی بوده و بسیاری از آنها با کپی از آثار دیگر هنرمندان، عکس و سر هم بندی آثار موجود در اینترنت علاقه فراوانی هم برای مطرح شدن و شهرت دارند، به وجود آمده است.

اسعدی در پایان افزود:

جانشین کردن ضابطه ها بجای رابطه هایی که در محیط هنری ما بسیار انجام می گیرد و مشهود است از نکات قابل توجه است.logo-samandehi