روایت پریوش حكیم رابط از کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران


پریوش حكیم رابط نقاش صاحب اثر در هشتمین كارنماى پژوهشى انجمن هنرمندان نقاش ایران در رابطه با اثار خود چنین اظهار داشت:
بیشتر اثار من ذهنى است بخصوص مجموعه كوچ كه برداشت جمع كثیرى از بینندگان نام (كوچ گرفت ) تكنیك اثار رنگ روغن است.
وى بركزارى این دوره از نمایشگاه را بسیار متفاوت با دوره هاى قبل میداند ، تاكید وى بر نحوه نصب اثار در محل هاى مناسب كه با دقت و نظم فوق العاده اى به معرض دید بینندگان قرار دارند.
و نصب Hثار به تناسب قدرت و ارزش كار كنار هم قرار داده شده اند.
این شیوه بیننده علاقمند به نقاشى را به تفكر بر روى Hثار ترغیب میكند.

logo-samandehi