گزارش تصویری نمایشگاه نقاشیهای علی فرامرزی در فرهنگسرای نیاوران (بخش اول)


به گزارش گالری آنلاین، فرهنگسرای نیاوران از روز جمعه هشتم دی ماه میزبان نقاشی های علی فرامرزی تحت عنوان "بعد چهارم" شد.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:


باغ سلام مى كند .....
نقاشى هاى على فرامرزى طبیعت را در فضایى مابین بازنمایى و انتزاع نشان مى دهند . اجزاء طبیعت در این آثار اما با بافت و حركات بنیادین آن انعكاس یافته است . در واقع نقوش در این آثار نمادى از حضورِ دشت و كوه و كویر و درخت شده اند . این ویژگى آثار را نمادین كرده است . در حجم - نقاشى ها خصلت چندپارگى هنرمند را قادر ساخته چهره ها را كنار نقوش و اجزاء طبیعت بنشاند و ریتم هاى منحنى را كنار درخت هاى سر بریده چیدمان كند . شاید جوهره ى طبیعت ایران و نیز آنچه بر سر بسیارى از چشم اندازها ، در اثر تغییر اقلیم هاى آب و هوایى افتاده و نیز دست یازى انسان ، در تاویلى دیگر بتوان از این آثار خوانش كرد .
آثار فرامرزى با رنگ آمیزى هاى متباین و تك فام و توالى هاى تكرار شونده ، محتواى طبیعت را هم در جذابیت هایش و هم در معناهاى پنهانشان ثبت كرده اند بیننده با تعمق در آن ها بنیان هاى رفتار اجزاء و پدیده ها را مكشوف خواهد یافت .

بهنام كامرانى

گفتنی است نمایشگاه آثار این هنرمند تا هجدهم دی ماه در فرهنگسرای نیاوران ادامه خواهد داشت.

logo-samandehi