روایت فروزان پرویز فرزام از کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران

تلاش می کنیم تا دست به دست هم در انجمن جلو برویم


جمعه شب آخرین کارنمای پژوهشی در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. فروزان پرویز فرزام، هنرمند فعال در حوزه هنرهای تجسمی یکی از هنرمندانیست که در این نمایشگاه آثار خود را به نمایش گذاشته است.

پرویز فرزام در رابطه با آثار نمایشگاهی این دوره خود چنین گفت:

10 اثر از آخرین کارهایم را به نمایش گذاشته ام .ازجمله آخرین کارهایی را كه دستیابی به تكنیك جدیدی در جلوه رنگ است ، در این نمایشگاه ارائه داده ام.
اگرچه این كارها با تكنیكهای مختلف ( كولاژ ، تركیب مواد، آكریلیك و اكولین )پدید آمده اند اما كار همزمان روی كارها و همچنین پالت رنگ و ذهنیت مشترك مانع گسیختگی ذهن تماشاگر شده تا انجا كه او متوجه تغییر تكنیك نمیشود.

وی در باره اندازه كارهایش بیان کرد:

اندازه كارها كوچك تا بزرگ و با قیمتهای متفاوتست.قیمتها را با توجه به شرایط اقتصادی ، در كمترین حد ممكن تعیین كرده ام. البته در قیمت گذاری مشخصه ٣٥ درصد سهم خانه هنرمندان از فروش كه بیشتر از یك سوم قیمت اثر میباشد، عامل مهم و دست و پاگیری هست.برای کارهای کوچکتر قیمت پایین تعیین كرده ام.
در این کارنما آخرین اثرم را نیز که فکر می کنم در آن به نتیجه و زبان اختصاصی جدیدی رسیده باشم ،به نمایش گذاشته ام.

این هنرمند در رابطه با موضوع کارها و مفهوم مجموعه خود اظهار داشت: دركنار تاریخ برخی از كارها علامت+ و یك عدد دیده میشود . این عدد تعداد سالهاییست كه از اولین نقش و طرح -مایه آن در تاریخ نوشته شده، گذشته است. مجموع این دو عدد ، سال اتمام كار با وفاداری به ذهنیت پیشین را با تکنیک و دستاوردهای جدید ، نشان میدهد.

این هنرمند در مورد آثار کوچک خود توضیح داد: در این مجموعه سه اثر کوچکم دارای عنوان هستند. آخرین اثرم که شامل آخرین تکنیکم نیز هست «آنکه توانست»، میباشد.دو کار دیگرم با نام «چشم های قلوه ام را بنگر» و «سعدیا» ارائه شده است.
این عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران،
عملكرد هیئت مدیره و كمیته نمایشگاهها را مثبت ارزیابی كرده واعضای انرا فعال و با وجدان و زحمت کش و پایبند به اصول و رسالت هنر ارزیابی كرد. وی میگوید در زمانهایی که خوداز نزدیك با آنها همکاری داشته، متوجه ازخود گذشتگی و تلاش اینان بوده است. وی امیدوارست نمایشگاه پرفروشی برگزار شده وازین رهگذر به بنیه مالی انجمن افزوده شود.

در پایان پرویزفرزام میگوید: ما هنرمندان انجمن هنرمندان نقاش ایران دست در دست هیئت مدیره و كمیته های آن دراوضاع اقتصادی كنونی تلاش می کنیم با كار و كار و كار جلو برویم، و اینگونه هست كه امیدوارم کارنمای حاضر مورد پسند و خوشایند و استقبال مردم و مخاطب قرار گیرد. با توجه به اینکه رشته تحصیلیم اقتصاد بوده، من بحث اقتصادی و استقبال مردم را خیلی پررنگ و مهم می دانم. در چنین شرایطی هیچكس نمی تواند راه حل دقیقی برای برون رفت از تنگامه مالی و اقتصادی هنر پیشنهاد كند.همین قدر که بتوانیم مردم غیرمتخصص( منظور مردمانی غیر از مجموعه دارها و دلالها است) را تشویق کنیم که بیایند و کارها را ببینند و این به یك عادت اجتماعی تبدیل شود و اینگونه زیرساخت و شالوده اولیه این بازار شكل بگیرد كار بزرگی انجام خواهد شد.
ما نقاشان انجمن با همین مدلی که پیش می رویم و دست به دست هم کار را ادامه میدهیم خیلی خوب است.
در پایان امیدوارم خانه هنرمندان با انعطاف و نرمش بیشتری باانجمن ما همكاری داشته باشد.

logo-samandehi